Mitkä ovat edellytysten täyttymis- ja karenssiajat?

Edellytysten täyttymisaika on aika, jonka pitää kulua vakuutuksen ottamisesta, jotta sinulla olisi oikeus esittää korvausvaatimus. Karenssi on aika, jonka pitää kulua siitä, kun esimerkiksi sairastut tai joudut työttömäksi, kunnes voit saada korvausta.