Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SvenskaKirjaudu sisään
LuottokorttiLainaSäästötiliVakuutuksetAsiakaspalveluTietoa meistä

Bank Norwegianin, en filial av NOBA Bank Group AB (publ), tietosuojaseloste

Voimassa 1. huhtikuuta 2024 alkaen

Tämä seloste kuvaa kuinka Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ), (jäljempänä ”Bank Norwegian, ”me” tai ”pankki”) kerää, käyttää, tallentaa ja jakaa henkilötietoja. Kerromme selosteessa ”sinun” henkilötietojesi käsittelystä, ja tarkoitamme tällä sekä olemassa olevia, että potentiaalisia asiakkaita. Henkilötiedoilla tarkoitamme asiakastietoja ja muita tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun henkilöasiakkaana. NOBA Bank Group AB (publ) on rekisterinpitäjä henkilötietojesi käsittelyssä.

Mitä henkilötietoja keräämme

Keräämme henkilötietoja pääasiassa suoraan sinulta tai epäsuorasti esimerkiksi, kun käytät tuotteitamme ja palveluitamme. Saatamme ajoittain pyytää sinulta lisätietoja varmistaaksemme tietojen ajantasaisuuden tai vahvistaaksemme, että sinusta kerätyt tiedot ovat ajan tasalla.

Keräämämme henkilötiedot voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

 • Yksilöintitiedot: nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, IP-osoite
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, asuinosoite, sähköpostiosoite ja ulkomaisen osoitteen yhteydessä myös asuinmaa
 • Asiakkaan tunnistautumiseen liittyvät tiedot: tunnistautumistapa, sähköinen varmistus, pankkitunnusten myöntäjä.
 • Henkilöön liittyvät tiedot: ikä, siviilisääty, lasten määrä ja talouden koko
 • Taloudellista tilannetta koskevat tiedot: maksuhistoria, luottoluokitus, velka- ja tulotiedot, omaisuus ja asumismuoto
 • Verotukseen liittyvät tiedot: kansalaisuus, verotusmaa ja ulkomainen verotustunnus, mikäli asiakas asuu ulkomailla
 • Yhteydenpito asiakkaaseen: tietojen tallentaminen asiakasjärjestelmäämme, kirjeenvaihto asiakkaan kanssa (sähköpostit, kirjeet jne.)
 • Asiakkuuden tiedot: Tietoa tuotteistasi ja sopimuksistasi, niiden käytön määrästä ja yleisyydestä, tuotteiden/palveluiden aktivoinnista, lopettamisesta ja estämisestä sekä maksujen tilasta.
 • Tilitiedot: tilinumero, tilin tapahtumat mukaan lukien mahdolliset vakuutukset
 • Korttitiedot: Kortin numero, tapahtumatiedot ja bonuskertymä.
 • Lainan tiedot: hakemuksessa annetut tiedot, lainan numero, lainasumma, lainan tapahtumat
 • Hakemuksen hylkäämiseen liittyvät tiedot: Hakemuksessa annetut tiedot
 • Maksutiedot: maksun lähettäjä, vastaanottaja, summa, tilinumero ja muut tapahtumaan liittyvät tiedot
 • Perintätiedot: tiedot mahdollisesta sopimusrikkomuksesta ja perintään liittyvät tiedot
 • Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot: lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttävät ja epäilyttävien tapahtumien valvontaan liittyvät tiedot, esim. pakotelista tai poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö.
 • Evästeet: Lue lisää cookies
 • Käyttäytymistiedot: Luku- ja toimintahistoria sovelluksesta, verkkosivuilta ja kanssamme käydystä sähköisestä yhteydenpidosta. Käytetään käyttäjäkokemuksen ja markkinoinnin yksinkertaiseen kohdentamiseen, mikä helpottaa esimerkiksi viimeksi napsauttamasi vaihtoehdon löytymistä.
 • Laajennetut käyttäytymistiedot: Luku- ja toimintahistoria sovelluksesta, verkkosivuilta ja kanssamme käydystä sähköisestä yhteydenpidosta. Yhdistetään muihin tietoihin, jos olet antanut suostumuksen kohdennettuun markkinointiin. Näin voimme mukauttaa käyttökokemusta ja markkinointia yhdistetyn analyysin perusteella.

Sinulta kerättävät henkilötiedot

Keräämme henkilötietoja suoraan sinulta. Uutena asiakkaana pyydämme sinulta muun muassa henkilötunnusta, syntymäajan, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja tulo- ja velkatiedot, jotta voisimme toimittaa sinulle kiinnostuksiasi vastaavia tuotteita ja palveluita.

Bank Norwegian kerää myös muita antamiasi tietoja, kuten palautteita tai kyselyitä sähköisissä kanavissamme.

Muilta osapuolilta kerättävät tiedot

Jos haet lainaa tai luottokorttia Bank Norwegian yhteistyökumppanin kautta, keräämme hakemuksen käsittelyä varten tietoja, jotka olet hakemuksessasi antanut yhteistyökumppanillemme.

Keräämme henkilötietoja julkisista rekistereistä ja muista ulkoisista rekistereistä sekä viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä varmistaaksemme hakemuksessasi antamiesi tietojen oikeellisuus. Keräämme lisäksi henkilötietoja luottoluokituspalveluita tarjoavalta Suomen Asiakastieto Oy:ltä sekä Verohallinnon Tulorekisteriyksikön ylläpitämästä positiivisesta luottotietorekisteristä voidaksemme käsitellä luottokortti- tai lainahakemuksesi.

Keräämme tietoja maksujen lähettäjiltä, maksujen välittäjiltä, liikkeiltä ja muilta maksujen välitykseen liittyviltä osapuolilta.

Keräämme tietoja muilta pankeilta, rikollisuutta ehkäiseviltä viranomaisilta, pakotelistoilta (joita ylläpitävät esimerkiksi EU, YK ja kansalliset toimijat kuten Yhdysvaltain Office of Foreign Asset Control (OFAC), jotta voimme estää rahanpesun pankin kautta, ja muista kaupallisista tietokannoista, jotka esimerkiksi ylläpitävät rekistereitä poliittisesti vaikutusvaltaisista henkilöistä.

Yllä eritellyistä lähteistä kerättyjä tietoja käytetään luottopäätöksen tekemiseen ja luottotietotarkistus voi johtaa lainahakemuksen hylkäämiseen.

Kuinka käytämme henkilötietojasi ja lainsäädännöllinen peruste

Käytämme henkilötietojasi solmiaksemme sopimuksen kanssasi. Henkilötietojen käytön pääasiallisena käyttötarkoituksena on kerätä, tarkistaa ja käsitellä henkilötietoja ennen kuin tarjoamme ja solmimme sopimuksen kanssasi.

Rekisteröimme tietoja myös henkilöistä, joiden hakemuksen olemme hylänneet, jotta voimme tarvittaessa kertoa asiakkaalle hakemuksen hylkäysperusteen, ja että voimme tarvittaessa myöhemmin dokumentoida tapahtumat, eli että laina-, luottokortti- tai säästötilihakemus on hylätty asiallisin perustein. Hylättyyn hakemukseen liittyvät tiedot rekisteröidään, ja niillä voi olla vaikutusta myöhemmin tehtyyn hakemukseen.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää sopimusvelvoitteet kanssasi.
Yhteystiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Asiakkuuden tiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Hakemuksen hylkäämiseen liittyvät tiedot
Lainan tiedot
Tilitiedot
Kohdennettu markkinointi ulkoisten kanavien kautta, laajennettu kohdistus
Laajennetut käyttäytymistiedot

Käsittelemme henkilötietojasi kulutusluotto- tai luottokorttihakemuksen yhteydessä voidaksemme tehdä luottoarvion.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää viranomaisten asettamat velvoitteet.Luottotietojen tarkistaminen Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietopalvelusta perustuu suostumukseesi. 
Henkilöön liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Maksutiedot
Hakemuksen hylkäämiseen liittyvät tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteet kanssasi. Tähän liittyy sinuun sopimuksen puitteissa liittyvien velvollisuuksien hallinta, kuten asiakassuhteesi tapahtumat.

Käsittelemme henkilötietojasi kun otat yhteyttä asiakaspalveluumme ja voidaksemme palvella sinua. Asiakkuuden jatkuvan käsittelyyn liittyen tallennamme ja säilytämme asiakkuutesi tapahtumarekisterin, kuten verkkopankin tapahtumat.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää sopimusvelvoitteet kanssasi.
Yhteystiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Asiakkuuden tiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Tilitiedot
Lainan tiedot
Korttitiedot
Maksutiedot

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voisimme ehkäistä, paljastaa, selvittää ja käsitellä petoksia sekä muita rangaistavia tekoja. Tietoja, jotka on hankittu tätä tarkoitusta varten, voidaan hankkia tai luovuttaa toisille pankeille tai rahoituslaitoksille, poliisille ja muille viranomaisille.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää lain asettamat velvoitteet.
Yhteystiedot
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Maksutiedot
Perintätiedot

Käsittelemme henkilötietoja, jotta voimme ehkäistä ja tunnistaa tapahtumia, joilla on yhteyksiä rikollisesta toiminnasta saatuihin tuottoihin tai terrorismin rahoittamiseen. Rahanpesulaki velvoittaa meitä tutkimaan ja raportoimaan epäilyttävät tapahtumat. Lisäksi meillä on velvollisuus raportoida epäilyttävät tiedot ja tapahtumat talousrikoksista vastaavalle poliisille. Sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta saada tietoosi millaisia tietoja sinusta on rekisteröity tässä kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää lain asettamat velvoitteet.
Yhteystiedot
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Maksutiedot
Perintätiedot
Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi tilanteissa, joissa viranomaiset valvovat voimassa olevien pankkitoimintaan liittyvien sääntöjen noudattamista.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää lain asettamat velvoitteet.
Yhteystiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Verotukseen liittyvät tiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Maksutiedot
Perintätiedot
Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot

Meillä käsittelemme luottotietoja ja muita henkilötietoja pankin luottoriskeihin liittyvien pääomavaatimusten määrittämiseksi. Tämä vaatii muun muassa pankin sisäisiä prosesseja, kuten mallinnusta, työ- ja päätösprosesseja luotonantoon ja -hallintaan, seurantamekanismeja, IT-järjestelmiä ja sisäisiä toimintaohjeita, jotka liittyvät pankin luototuksen ja muiden riskielementtien luokitteluun ja määrittämiseen. Tällaisten mallien avulla pystymme arvioimaan, kuinka meidän tulisi toimia vastuullisena luotonantajana sekä miten meidän tulisi hinnoitella tuotteemme riskinottohalumme mukaisesti. Tähän tarkoitukseen käytettäviä henkilötietoja voidaan pyytää luottoluokituksia tarjoavilta yrityksiltä.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietojen käsittely on välttämätöntä, jotta pankki voi täyttää lain asettamat velvoitteet.
Yhteystiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Verotukseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden tiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Perintätiedot

Kun sinulla on sopimus pankin tuotteen tai palvelun käytöstä, tiedotamme sinulle myös muista samaan tuotekategoriaan liittyvistä tuotteista. Tuotteemme voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

 • Maksupalvelut
 • Säästö- ja talletustuotteet
 • Lainat ja muut luotot

Voimme käyttää seuraavia tietoja markkinointiin ja käyttökokemuksen parantamiseksi: Asiakkaan nimi, yhteystiedot, syntymäpäivä, Asiakkuudentiedot ja Käyttäytymistiedot. Asiakkaana sinulla on mahdollisuus rajoittaa näiden tietojen käsittelyä osittain. Omilla sivuilla voit estää Käyttäytymistietojen käytön markkinointia ja käyttökokemuksen parantamista varten.

Käytämme markkinointiin ulkoisia mainonta-alustoja, kuten Google- ja Facebook-palvelua. Mainontaa kohdennetaan asiakkaille, jotta se on mahdollisimman merkityksellistä. Asiakastiedot kohdistetaan sähköpostiosoitteen perusteella. Jos et halua saada kohdennettua markkinointia ulkoisten kanavien kautta, voit estää tämän Omilla sivuilla. Voimme suorittaa myös tietojen laajennetun kohdistuksen ulkoisilla mainonta-alustoilla, mutta pyydämme suostumuksesi tähän tarkoitukseen.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Nimi ja yhteystiedot Pankilla on hyväksyttävä syy tietojen käsittelyyn.
Syntymäpäivä
Asiakkuuden tiedot
Kohdennettu markkinointi ulkoisten kanavien kautta
Käyttäytymistiedot

Asiakas voi halutessaan estää pankkia käyttämästä nimeään markkinointitarkoituksiin.

Saatamme myös pyytää sinulta suostumusta henkilötietojesi käyttöön, jotta voimme markkinoida sinulle tuotteitamme ja palveluitamme. Tästä esimerkkinä voimme lähettää sinulle yhteistyökumppaneidemme tarjouksia tai kohdentaaksemme markkinointia sinulle. Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käyttöön markkinointitarkoituksiin, voit milloin tahansa halutessasi perua suostumuksesi. Voit hallita suostumuksiasi verkkopalvelussamme.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Nimi ja yhteystiedot Tietojen käsittely perustuu asiakkaan suostumukseen.
Syntymäpäivä
Henkilöön liittyvät tiedot
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Kohdennettu markkinointi ulkoisten kanavien kautta, laajennettu kohdistus
Laajennetut käyttäytymistiedot

Käsittelemme tietoja voidaksemme tunnistaa tietokoneen tai mobiililaitteen, jota käytät kirjautuessasi palveluihimme. Teemme näin, jotta voimme varmistautua henkilöllisyydestäsi, tehdäksemme tilanteen riskiarvion ja voidaksemme tarjota sopivan tunnistautumistavan palveluumme.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Pankilla on hyväksyttävä syy tietojen käsittelyyn.
Asiakkaan tunnistautumiseen liittyvät tiedot
Asiakkuuden tiedot

Käsittelemme henkilötietojasi uusien työntekijöidemme koulutuksen yhteydessä sekä asiakaspalvelumme laadunvalvonnan ja työntekijöiden seurannan yhteydessä.

Käsittelemme henkilötietoja myös kyselyiden yhteydessä, jotta voimme selvittää kuinka tyytyväinen olet Bank Norwegianin palveluihin.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Nimi ja yhteystiedot Pankilla on hyväksyttävä syy tietojen käsittelyyn.
Syntymäpäivä
Asiakkuuden tiedot

Pankki käsittelee henkilötietoja arvioidakseen uusien tuotteiden ja palveluiden tarpeellisuuden, kiinnostavuuden sekä ylläpitääkseen ja parantaakseen nykyisten tuotteiden ja palveluiden toimintoja. Suoritamme toimenpiteet, jotta voimme varmistaa tuotteidemme ja palvelujemme toimivuuden, turvallisuuden ja saatavuuden. Käytämme pääasiassa anonyymejä asiakastietoja. Henkilötietojen käsittelyssä otamme aina huomioon henkilötietojen suojaamisen periaatteet. Voimme käyttää toimenpiteitä, kuten pseudonymisointia tai rajoittaa käsiteltävien henkilötietojen määrää (tietojen minimointi). Esimerkiksi testauksesta vastaavat henkilöt eivät pysty näkemään ketä testissä käyttävät tiedot koskevat. Juuri ennen tärkeiden järjestelmämuutosten lanseerausta saatamme joutua käyttämään myös aitoja asiakastietoja, jotta voimme varmistaa, että sovellus toimii kuten aiottu.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Pankilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Yhteystiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Asiakkuuden tiedot
Lainan tiedot
Korttitiedot
Tilitiedot
Käyttäytymistiedot

Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme käsitellä reklamaatiosi, valituksesi tai oikeudellisia prosesseja perintään liittyvissä tilanteissa tai muissa erimielisyyksissä.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Valitusten käsittelyn yhteydessä pankilla on lain asettama velvollisuus käsitellä henkilötietoja. Erimielisyyksien ratkaisemiseksi tai saatavan perintään liittyvissä tilanteissa tietojen käsittely on perusteltu.
Yhteystiedot
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Korttitiedot
Lainan tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Maksutiedot
Perintätiedot

Saatavien perintään erikoistuneet yritykset, joiden kanssa pankki tekee yhteistyötä, ovat itse vastuussa henkilötietojen käsittelystä omassa organisaatiossaan.

Pankki voi ajoittain myydä saatavia, ja näissä tilanteissa pankki käsittelee henkilötietojasi. Tällöin käytetään pääasiassa anonyymiksi muutettuja tietoja, mutta joissakin tapauksissa käytämme tietoja, joissa yksilöintitiedot on korvattu kuvitteellisilla tiedoilla siihen asti, kun saatavat on myyty.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Pankilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Yhteystiedot
Lainan tiedot
Korttitiedot
Tilitiedot
Perintätiedot

Käsittelemme henkilötietojasi välittämällä edelleen tilitietojasi kolmansille osapuolille pyyntösi mukaan. Pankki käsittelee tietojasi PSD2:n suhteen lain sallimien rajojen puitteissa.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Tietoja käsitellään suostumuksesi perusteella.
Tilitiedot
Korttitiedot

Pankki voi jakaa henkilötietoja muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa konsernin asiakasrekisterin luomiseksi tai päivittämiseksi. Konsernin asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen sekä palveluiden ja neuvonnan koordinoiminen.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Pankilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Yhteystiedot
Verotukseen liittyvät tiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Lainan tiedot
Korttitiedot
Maksutiedot
Perintätiedot
Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot

Pankki jakaa henkilötietoja muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa sillon, kun se on välttämätöntä sisäisten hallinnollisten ja konsernitason velvoitteiden täyttämistä varten, sekä lakisääteisten raportointivelvoitteiden noudattamista varten.

Mitä tietoja käsitellään Käsittelyn peruste
Yksilöintitiedot Pankilla on perusteltu syy tietojen käsittelyyn.
Yhteystiedot
Verotukseen liittyvät tiedot
Henkilöön liittyvät tiedot
Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
Taloudellista tilannetta koskevat tiedot
Asiakkuuden tiedot
Tilitiedot
Yhteydenpito asiakkaaseen
Lainan tiedot
Korttitiedot
Maksutiedot
Perintätiedot
Rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot

Automaattinen päätöksenteko

Meillä on velvollisuus arvioida luottoa hakevan henkilön luottokelpoisuus. Tämä velvollisuus koskee luottokorttia ja kulutusluottoa sekä luottokortin ja kulutusluoton korotusta hakevia asiakkaita.

Hakemuksen käsittelyssä käytetään hakemuksessa antamiesi tietojen lisäksi taloudellista tilannettasi koskevia tietoja ja mikäli olet jo pankin asiakas, tili- laina- tai korttitietojasi. Käytämme näitä tietoja voidaksemme tehdä kattavan riskikartoituksen.

Tietoja verrataan pankin sisäisiä toimintamalleja ja sääntöjä vastaan, joiden perusteella pankki arvioi hyväksytäänkö hakemus. Mallit ja toimintaperiaatteet ottavat huomioon asiakkaan käytettävissä olevat varat ja maksukyvyn. Tämä määrittää hyväksytäänkö hakemuksesi ja minkä suuruisen luoton voimme sinulle myöntää. Nämä hakemukset käsitellään pääasiassa automaattisesti. On olemassa tietoja, joiden seurauksena hylkäämme hakemuksen automaattisesti, mutta muiden tietojen kohdalla (kuten tulot ja velkaantumisaste) tiedot suhteutetaan hakemuksen käsittelyvaiheessa.

Voit pyytää hakemukseesi manuaalista käsittelyä automaattisen sijaan, jotta voit kertoa mielipiteesi tai riitauttaa päätöksen, joka on tehty yksinomaan automaattisen käsittelyn perustella sisältäen profilointia.

Kenelle luovutamme tietoja

Pankkia voidaan velvoittaa luovuttamaan tietoja pankkeja valvoville viranomaisille.

Rekisteröityjä henkilötietoja voidaan luovuttaa poliisille ja muille viranomaisille (mukaan lukien oikeuslaitos ja ulosotto) ja muille osapuolille, kun pankilla on siihen lain asettama velvollisuus tai oikeus. Tietojen luovuttaminen tapahtuu eräännytettyjen saatavien perintään liittyvissä tilanteissa, oikeuden käsittelyä varten ja kuolinpesän hallintaan liittyvissä ja näihin rinnastettavissa tilanteissa. Henkilötietoja, mukaan lukien maksuviivetiedot, luovutetaan myös Verohallinnon positiiviseen luottotietorekisteriin lakisääteisten velvoitteidemme mukaisesti. 

Mikäli lainsäädäntö sallii ja pankin vaitiolovelvollisuus ei estä, voidaan henkilötietoja luovuttaa myös muille pankeille ja rahoitusyhtiöille sekä yhteistyökumppaneille niihin käyttötarkoituksiin, joihin tiedot on alun perin luovutettu.
Luovuttaessa tietoja kolmansiin maihin Euroopan ulkopuolella, perustana käytetään EU:n vakiosopimuksia tai voimassa olevia sitovia ryhmäsääntöjä (BCR). Tietoja voidaan luovuttaa myös muille osapuolille, jotka ovat osallisina maksutapahtumissa, mikäli se on tarpeellista ja voidaan tehdä turvallisella tavalla.

Henkilötietojen luovuttamista pankin tietojen käsittelystä vastaaville osapuolille ei luokitella samaan kategoriaan kuin henkilötietojen luovutus muille osapuolille. Varmistaakseen henkilötietojesi korkean suojaustason, pankki tekee aina tietojenkäsittelysopimuksen käsittelystä vastaavien osapuolien kanssa.

Pankki voi myös jakaa tietoja erääntyneistä lainoista näiden mahdollisille ostajille myynnin yhteydessä.

Henkilötietojen rekisteröinti

Pankki tallentaa henkilötietoja eri pituisiksi ajanjaksoiksi pääasiassa alla olevan erittelyn mukaisesti:

 • Rahanpesulain edellytysten mukaisesti tallennamme asiakassuhteen muodostamisen yhteydessä henkilön tunnistamiseen liittyvät tiedot vähintään 5 vuoden ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen
 • Riskiluokitteluun liittyvät tiedot, tapahtumatiedot, tilierittely, kopio sopimuksesta ja yhteydenpito asiakkaan kanssa säilytetään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen Norjassa voimassa olevien kirjanpitoon liittyvien lakien ja määräysten noudattamiseksi.
 • Tieto tappioksi kirjatusta asiakkuuksista voidaan säilyttää 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja tietoa voidaan käyttää uusien hakemusten käsittelyn yhteydessä
 • Petoksiin ja muihin väärinkäytöksiin liittyvät tiedot säilytetään 10 vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen
 • Markkinointitarkoituksiin käytetyt tiedot, kuten asiakasprofiili, poistetaan mahdollisimman pian asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Mikäli olet asettanut markkinointi- ja profilointikiellon, poistetaan tiedot välittömästi
 • Tietojärjestelmien ja tietokantojen tekniset lokitiedot säilytetään korkeintaan 2 vuotta
 • Hylätyt hakemukset säilytetään 4 vuotta tuloskorttimallien kehittämisen yhteydessä, yllä olevan kohdan g mukaisesti.

Sinun oikeutesi

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää. Käytössämme on teknisiä, organisaatioon liittyviä ja hallinnollisia mekanismeja , jotka suojaavat tietojasi katoamiselta, väärinkäytön kohteeksi joutumiselta, perusteettomalta katselulta, luovuttamiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta.

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeuksia sinusta rekisteröityihin henkilötietoihin.

 • Oikeus tietoon:

  Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle tietoa siitä, kuinka pankki käsittelee henkilötietoja. Sen lisäksi saat tietoa kanssamme solmimistasi sopimuksista, suostumuksista sekä Bank Norwegianin kotisivuilla ja mobiilisovelluksessa.

 • Oikeus päästä tietoihin:

  Sinulla on oikeus saada sinusta rekisteröidyt tiedot. Tietojen saantia koskevat pyynnöt voi lähettää tietosuojavastaavalle osoitteeseen dpo@banknorwegian.fi.

  Asiakkaalla on oikeus pyytää pankkia vahvistamaan, jos pankki käsittelee hänen henkilötietojaan. Voit vaatia nähdä sinusta rekisteröidyt henkilötiedot, saada tietoosi henkilötietojen rekisteröinnin perusteet, sinusta kerättyjen henkilötietojen kategoriat, vastaanottajat tai vastaanottajakategoria joille tietojasi on luovutettu, kuinka kauan tietoja säilytetään ja tietojen säilytysajan peruste.

  Yksittäisten asiakkaiden kohdalla voimme painavista syistä rajoittaa henkilötietoihin pääsyä pankin työntekijöiden toimesta. Mikäli henkilötietoja on kerätty muualta kuin asiakkaalta itseltään, ilmoitetaan henkilötietojen lähde.

  Emme anna sinulle muita kuin itseäsi koskevia tietoja. Emmekä anna tietoja, jotka ovat yrityssalaisuuksia tai asiakirjoja, jotka on tarkoitettu pankin sisäisiin prosesseihin.

 • Oikeus tietojen oikaisuun:

  Sinulla on oikeus vaatia, että päivitämme sinua koskevat tiedot ja tarvittaessa oikaisemme mahdolliset virheet tiedoissa.

 • Oikeus tietojen poistoon eli oikeus tulla unohdetuksi:

  Sinulla on oikeus vaatia, että poistamme tiedot joiden säilyttämiseksi meillä ei enää ole oikeutta tai velvoitetta.

 • Oikeus tietojen siirtämiseen:

  Sinulla on oikeus saada tietojasi jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

 • Vastustamisoikeus:

  Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käyttöä perusteltuun syyhyn vedoten, jolloin oikeutesi punnitaan meidän tiedon käytön syitämme vastaan.

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen:

  Sinulla on oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä sillä aikaa kun valitus on käsittelyssä.

Mikäli olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit milloin tahansa halutessasi perua suostumuksen verkkopalvelussamme.

Pyyntösi käyttää yllä mainittuja oikeuksia käsitellään tapauskohtaisesti. Huomaa, että voimme säilyttää ja käyttää henkilötietojasi myös silloin, kun se on tarpeellista juridisten velvollisuuksien täyttämiseksi, erimielisyyksien ratkaisemiseksi ja sopimusten toimeenpanoa varten.

Tietojen käsittelystä vastaava, tietosuojavastaava, valitukset jne.

Tietojen käsittelystä vastaa NOBA Bank Group AB (publ). Voit soittaa asiakaspalveluumme numerossa 07532 66 200 jos sinulla on kysymyksiä asiakassuhteeseesi liittyen, haluat muuttaa tietosuojaasi liittyviä suostumuksia, asettaa markkinointikiellon, peruuttaa antamasi suostumuksen markkinointiin jne.

NOBA Bank Group AB (publ) tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu auttaa asiakkaitamme. Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen tapaamme käsitellä henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme sähköpostitse dpo@banknorwegian.fi.

Mikäli epäilet, että menettelemme tietosuoja-asetuksen vastaisesti tai haluat antaa palautetta tietojen käsittelystä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutetun toimistoon tai vastaavaan ruotsalaiseen tietosuoja toimistoon (Integritetsskyddmyndigheten). Suosittelemme kuitenkin, että otat ensin yhteyttä meihin, jotta voimme selventää asiaa ja selvittää mahdolliset väärinymmärrykset.

Tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilla löydät lisätietoa henkilötietojen käsittelystä ja siihen liittyvistä vaatimuksista.