Mitä vuokra-autovakuutus kattaa?

Vakuutuksesta korvataan

Enimmäiskorvausmäärä €

Vuokra-auton omavastuu 

1 900 € vahinkoa kohden

3 800 € vuodessa

Kuolema vuokra-autolla sattuneessa onnettomuudessa 

23 000 €

Pysyvä haitta vuokra-autolla sattuneessa onnettomuudessa

95 000 €

Lapsen kuolema vuokra-autolla sattuneessa onnettomuudessa 

2 700 €

Lapsen invalidisoituminen vuokra-autossa sattuneessa onnettomuudessa

47 000 €

Sairaalan hoitomaksut

38 € päivää kohden 5 päivään saakka

Vuokra-auton avainten kadottaminen

190 €

Vuokra-auton asiakirjojen kadottaminen (rekisteriote jne.)

190 €

Omavastuu: 45 € vahinkotapahtumaa kohden.

* Erityisiä sääntöjä ja vakuutussummia voidaan soveltaa korvauksiin. Nämä mainitaan vakuutusehdoissa.