Mitä vakuutukseen kuuluu?

Vakuutuksesta maksetaan kuukausittaiset lainakulut, jos joudut työttömäksi tai sairauslomalle. Avio-/asumuserotilanteessa maksetaan kertakorvaus, ja kuolemantapauksessa lainasta jäljellä oleva velka. Katso korvaussäännöt ja tärkeimmät tuoteominaisuudet alla:

VAKUUTUSMOMENTTI

EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISAIKA

KARENSSI

1. KORVAUSPÄIVÄ

ENIMMÄIS-KORVAUS

UUSI EDELLYTYSTEN TÄYTTYMISAIKA

Työkyvyttömyys

30 päivää

30 päivää

31. päivä

1 000 euroa/kk., enint. 12 kk.

360 päivää

Lähete psykologille

30 päivää

30 päivää

-

300 euroa

-

Työntekijän työttömyys

30 päivää

30 päivää

31. päivä

1 000 euroa/kk., enint. 12 kk.

360 päivää

Yksityisyrittäjän työttömyys

30 päivää

60 päivää

61. päivä

1 000 euroa/kk., enint. 12 kk.

360 päivää

Avioero/asumusero

30 päivää

30 päivää

Kertasuoritus

2 500 euroa

-

Kuolema

-

-

Kertasuoritus

60 000 euroa

-