Mikä on Maksuturva?

Suosittelemme sinua turvaamaan lainasi Maksuturvalla. Se voi lisätä omaa ja perheesi turvallisuutta, jos sairastut, joudut työttömäksi tai kuolet. Vakuutuksesta maksetaan kuukausittainen korvaus, jonka määrä vastaa kuukausittaisia lainakuluja, jos joudut työttömäksi, sinut lomautetaan tai sairastut. Kuolemantapauksessa maksetaan lainasta jäljellä oleva velka. Avio-/asumuserotilanteessa maksetaan kertakorvaus.