Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Reseförsäkring

Inkluderat i kortet

När du betalar en resa med Bank Norwegian-kortet ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd.

Anmäl skada

Tryg levererar Rese -och avbeställningsskyddförsäkringen genom ditt Bank Norwegian-kort.

Vem täcks av försäkringen?

 • Kortinnehavaren
 • Kortinnehavarens make/maka, registrerad partner eller sambo samt kortinnehavarens barn och fosterbarn som inte fyllt 21 år. Barnen ska vara folkbokförda hos kortinnehavaren eller hos den andre föräldern (ingen begränsning på antal barn).*
 • Max 3 andra resenärer när resan inte är en familjeresa. När både familjen och andra resenärer deltar i resan, täcker försäkringen först familjemedlemmarna och därefter de andra resenärerna. Om fler än 3 andra resenärer deltar i resan, täcker försäkringen de 3 yngsta resenärerna. Om resenärerna inte är familjemedlemmar till kortinnehavaren, måste de resa samma väg som kortinnehavaren.*
 • Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta och folkboförda i Finland.

*kortinnehavaren ska följa med på resan.

Läs fullständiga villkoren här

Frågor och svar

Försäkringen ingår i kortet och aktiveras automatiskt då minst 50 % av resekostnaderna har betalats med vårt kreditkort.

Följande villkor måste vara uppfyllda för att du ska vara täckt:

 • Mer än 50 % av resekostnaderna måste ha betalats med vårt kreditkort.
 • Om möjlighet till kortbetalning saknas hos researrangören, likställs överföring från kreditkortet via MinSida direkt till researragörens konto med en kortbetalning
 • Resan ska påbörjas och avslutas i Norden.
 • Då resan görs med egen bil, måste mer än 50 % av resekostnaderna (bränsle, övernattning osv.) betalats med vårt kreditkort.
 • Resan varar högst 90 dagar. Om resan enhälligt varar längre än 90 dagar, slutar försäkringen att gälla efter 90 dagar från resans start.

Försäkringens villkor och undantag är beskrivet i detalj i försäkringsavtalet.

Du hittar alla försäkringsbelopp från försäkringsavtalet.

Du kan se de här.

Till reseförsäkringen hör följande personer:

 • Kortinnehavare
 • Kortinnehavarens familjemedlemmar, kortinnehavarens maka/make och registrerade partner och kortinnehavarens sambo, det vill säga den som lever tillsammans med kortinnehavaren i ett äktenskapsliknande förhållande och har samma adress som kortinnehavaren och barn, barnbarn, styvbarn, adopterade barn*, surrogatbarn* och fosterbarn under 21 år, till kortinnehavaren, registrerade partnern eller sambon ifall de reser med kortinnehavaren. Barnet ska vara folkbokfört hos en av sina föräldrar/vårdnadshavare.*
 • Om det inte är fråga om en familjeresa gäller försäkringen för högst tre (3) medresenärer, som inte är familjemedlemmar. Om både familjemedlemmar och övriga medresenärer deltar i resan, går familjemedlemmarna före. Om fler än tre (3) medresenärer deltar i resan omfattar försäkringen de tre (3) yngsta. Medresenärerna ska resa tillsammans med kortinnehavaren enligt samma resplan.
 • Försäkringens giltighet kräver att den försäkrade bor i Finland eller Norden.

* Kortinnehavaren måste vara med på resan

*Med adopterat barn menas när föräldrarna har övertagit den dagliga omsorgen och med surrogatbarn menas barn som har blivit slutgiltigt utskrivna från sjukhus efter sin födsel.

För att reseförsäkring och avbeställningsskyddet skall vara aktivt, måste minst 50% av använda CashPoints vara intjänade med vårt kreditkort. När du använder CashPoints till att betala delar av en resa, är det endast de faktiska kostnaderna som återbetalas vid avbeställning. CashPoints återbetalas ej.

Vid skada eller sjukdom måste försäkringstagaren snarast möjligt anmäla detta till försäkringsbolaget och resan måste avbokas hos researrangören. Då försäkringstagaren kräver ersättning, måste detta göras skriftligen till Tryg. Du kan också kontakta Tryg på telefon 0800 02222 eller på e-post info@tryg.fi.

Om du ska avbeställa ett flyg eller en resa är det viktigt att du i första hand tar kontakt direkt med det aktuella flygbolaget eller den aktuella researrangören.

När du fått en översikt om vad flygbolaget eller researrangören inte ersätter, kan du ansöka om eventuell ersättning via kreditkortreseförsäkringen.

Kreditkortreseförsäkringen gäller när resan är betald med vårt kort.

Här kan du kontrollera vad försäkringen ersätter. Du kan också kontakta Tryg på telefon 0800 02222 eller på e-post info@tryg.fi.

Du hittar försäkringens skadeanmälningsblankett här.

Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.

Prisvärda försäkringar

 • Självriskförsäkring hyrbil

  Med hyrbilsförsäkringen hos Bank Norwegian sparar du pengar och undgår betala hög självrisk om du skulle skada hyrbilen.

  Läs mer

 • Betalskydd

  Om du blir arbetslös, sjukskriven eller utsatt för en olycka kan det få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Med vår Betalskyddförsäkring kan du få ersättning för din utestående skuld som gör situationen lite enklare.

  Läs mer

 • ID-stöldsförsäkring

  En stor del av vår vardag sker på internet. Det har många fördelar men också sina nackdelar. Vår ID-stöldsförsäkring hjälper dig med rådgivning och kan täcka kostnader som uppstår om du blir utsatt för identitetsstöld.

  Läs mer

Vardagskortet du kan lita på

Ansök om kreditkort

Representativt exempel:Vid uppskjuten betalning ränta 19,50 % (inkl. referensränta 1.1.2024) och effektiv ränta 21,34 % för en kredit på 1500 €. Betalning i 12 poster, 139 € varje månad. Kostnaders andel 163 €, totalt 1663 €. Kontraktet gäller tills vidare.