Reseförsäkring och avbeställningsskydd

När du betalar en resa med Norwegian-kortet ingår reseförsäkring och avbeställningsskydd. 

 • Minst 50% av kostnaderna har betalats med Norwegian-kortet.
 • Resan kan vara upp till 90 dagar.
 • Resan ska påbörjas och avslutas i Finland.

Vem täcks av försäkringen?

 • Kortinnehavaren
 • Kortinnehavarens make/maka, registrerad partner eller sambo samt kortinnehavarens barn och fosterbarn som inte fyllt 21 år. Barnen ska vara folkbokförda hos kortinnehavaren eller hos den andre föräldern (ingen begränsning på antal barn).*
 • Max 3 andra resenärer när resan inte är en familjeresa. När både familjen och andra resenärer deltar i resan, täcker försäkringen först familjemedlemmarna och därefter de andra resenärerna. Om fler än 3 andra resenärer deltar i resan, täcker försäkringen de 3 yngsta resenärerna. Om resenärerna inte är familjemedlemmar till kortinnehavaren, måste de resa samma väg som kortinnehavaren.* 
 • Samtliga försäkrade ska vara stadigvarande bosatta och folkboförda i Finland.

       *kortinnehavaren ska följa med på resan.

 

Uppstår skada efter 01.04.2021 anmäla her.

Uppstår skada innen 01.04.2021, sjukdom eller andra händelser under din resa som försäkringen täcker måste du snarast möjligt anmäla detta. Du kan enkelt använda skadeblanketten online.

Tryg levererar Rese -och avbeställningsförsäkringen genom ditt Bank Norwegian-kort

Från och med 01.04.2021 är det Tryg som levererar Rese- och avbeställningsförsäkringen genom ditt Bank Norwegian-kort.

I samband med bytet göra vi några ändringar och vi önskar uppmana dig att läsa genom de nya villkoren.

Vi har sammanfattat de viktigaste ändringar nedan.

 • Åldersgränsen ökas till 75 år.
 • Försäkringen gäller i hela världen bortsätt från resor till områden som UD avråder att resa till.
 • Avbeställningen gäller om det finns avrådan från UD vid avresetidspunkten.
 • Extrakostnader vid evakuering täcks upp till 1.000 euro.
 • Utlandsstudenter som är kortinnehavare är också täckta.
 • Försäkringen gäller inte på expeditioner.

Har du frågor om försäkringen?

Fullständiga villkor