Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Bank Norwegians, en filial av NOBA Bank Group AB (publ), integritetspolicy

Gäller från 1 april 2024

I denna integritetspolicy beskriver Bank Norwegian, en filial av NOBA Bank Group AB (publ), inhämtning, användning, lagring och delning av personuppgifter. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund eller potentiell kund. Med personuppgifter menas kundinformation och omdömen som kan kopplas till dig som personkund i Bank Norwegian. NOBA Bank Group AB (publ) är behandlingsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy kan ändras utan att ändringen utgör en ändring av låneavtalet. Om det sker väsentliga ändringar i integritetspolicyn kommer vi att meddela dig om ändringen via Mina Sidor.

Inhämtning av personlig information

Personuppgifter inhämtas främst direkt från dig eller genereras i samband med att du använder våra tjänster och produkter. I vissa tillfällen krävs det kompletterande information för att uppgifterna ska vara aktuella eller för att kontrollera att uppgifterna vi mottagit är riktiga.

Personuppgifter vi inhämtar kan delas upp i följande kategorier:

 • Identitetsinformation: namn, personnummer, kundnummer, IP-adress
 • Kontaktinformation: bostadsadress, telefonnummer, e-postadress och vid utländskadress inkludera hemland
 • Autentiseringsinformation: autentiseringsmetod, elektronisk signatur, utfärdarbank av nätbankskod
 • Personlig information: ålder, civil status, barn och andra medlemmar i hushållet
 • Finansiell information: kredithistorik, kredit, skuld-och intäktsinformation, tillgångar
 • Skattemässighemvist: medborgarskap och utländskt skatteregistreringsnummer om aktuellt
 • Kundkommunikation: loggar i vårt kundsystem, korrespondens (e-post, brev m.m)
 • Kundengagemang: information om vilka produkter och avtal som du har
 • Kontouppgifter: kontonummer, transaktionsdata i tillknytning av ditt konto, inkluderat eventuella försäkringar
 • Kortupplysningar: kortnummer, kortets serienummer, transaktionsdata och CashPoints
 • Information om lån: ansökningsinformation, lånenummer, lånebelopp, transaktionsdata i tillknytning till ditt lån
 • Information vid avslag: ansökningsinformation
 • Betalningsinformation: avsändare, mottagare, belopp, kontonummer och annan transaktionsdata
 • Information vid indrivning: misskötta avtal och annan indrivningsinformation
 • AML information (Anti Money Laundry): information om undersökningar i förbindelse med kundkontroll och utredning om misstänksamma transaktioner, inkl. sanktionslistor, PEP (political exposed person) osv.
 • Cookies: se information om cookies
 • Kundaktivitet: Läs- och köphistorik från app, webbplats eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Används för att göra en enkel anpassning av användarupplevelsen och marknadsföringen så att du bland annat enklare kan hitta det du klickade på senast
 • Utökad kundaktivitet: Läs- och köphistorik från app, webbplats eller elektronisk kommunikation vi skickar ut. Kopplas ihop med andra uppgifter om du har samtyckt till anpassad marknadsföring så att vi kan anpassa användarupplevelsen och marknadsföringen baserat på en sammanställd analys

Vilka personuppgifter inhämtar vi

Personuppgifter vi inhämtar från dig

Vi inhämtar uppgifter som du ger direkt till oss. Som ny kund ber vi dig till exempel om personuppgifter som namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer, skuld-och intäktsinformation för att kunna erbjuda dig produkten eller tjänsten som du är intresserad i.

Bank Norwegian inhämtar också annan information som du ger oss, till exempel från kommunikation med oss i våra digitala kanaler.

Personuppgifter från tredjeman

Om du söker om ett lån eller kreditkort via en av Bank Norwegians mäklare eller finansagenter inhämtar vi relevanta uppgifter du har uppgett till mäklaren eller finansagenten för att kunna behandla din ansökan.

Vi inhämtar personuppgifter från offentliga källor och andra externa källor samt register från offentliga myndigheter för att försäkra oss om att dina uppgifter är korrekta. Dessutom samlar vi personuppgifter från Suomen Asiakastieto Oy, som tillhandahåller kreditupplysningstjänster, och från det positiva kreditupplysningsregistret, som upprätthålls av Skatteförvaltningens inkomstregisterenhet, för att kunna behandla din kreditkorts- eller låneansökan.

Vi inhämtar upplysningar från avsändare, betalningsleverantörer, butiker och andra i samband med utförandet av betalningstransaktioner.

Vi inhämtar personuppgifter från andra banker, brottsbekämpande myndigheter, sanktionslistor (som utförs av internationella organisationer som EU och FN, liksom nationella organisationer som Office of Foreign Asset Control (OFAC) i vårt arbete med att bekämpa penningtvätt genom bankens verksamhet och andra kommersiella informationstjänster som exempelvis ger information om politiskt utsatta personer.

Informationen som samlas in från de källor som beskrivs ovan används för att fatta kreditbeslut och en kreditkontroll kan leda till att låneansökan avslås.

Användning av personupplysningar och rättslig grundlag

Vi använder dina personupplysningar till att ingå avtal med dig. Huvudsyftet med att behandla personuppgifter är att samla in, verifiera och behandla personlig information innan vi ger dig ett erbjudande och ingår avtal med dig.

Vi vill också registrera upplysningar från personer där vi har avslagit att ingå ett avtal med avsikt att kunna informera personen om avslaget och eventuellt i efterhand kunna dokumentera förhållandet, inklusive att ett avslag på lån, kreditkort och insättnings- och betalningsorder var motiverat. Registrerad information om ett avslag kan påverka framtida söknader.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla ett avtal med dig
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiell information
Kundengagemang
Kundkommunikation
Information vid avslag
Information om lån
Kontouppgifter
Anpassad marknadsföring i externa kanaler, utökad matchning
Utökad kundaktivitet

Vi behandlar din personliga information när vi bedömer din ansökan om en kreditprodukt. 

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen är ett krav för att uppfylla en förpliktelse banken behöver följa enligt lag. Kontroll av kredituppgifter från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningstjänst grundar sig på ditt samtycke.
Personlig information
Finansiell information
Betalningsinformation
Information vid avslag

Vi behandlar din kundinformation för att kunna uppfylla vårt avtal med dig. En del av detta är att hantera de skyldigheter vi har mot dig, inklusive dokumentation av aktiviteter som tillkommer för dig som kund.

Vi behandlar också din personliga information i samband med eventuella förfrågningar du gör till kundtjänst för att betjäna din kundrelation och svara på dina frågor. I den löpande hanteringen av din kundrelation loggar vi och lagrar kommunikation mellan dig och banken, inklusive logg av din aktivitet i internetbanken.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla avtalet med dig
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiell information
Kundengagemang
Kundkommunikation
Kontouppgifter
Information om lån
Kortupplysningar
Betalningsinformation

Vi behandlar personuppgifter i syfte att förebygga, avslöja, lösa och hantera bedrägerier och andra kriminella handlingar. Information som erhållits för detta ändamål kan också erhållas från och överlämnas till andra banker och finansinstitut, polisen och andra offentliga myndigheter.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen är ett krav för att uppfylla en förpliktelse banken behöver följa enligt lag
Kontaktinformation
Autentiseringsinformation
Personlig information
Kundkommunikation
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Betalningsinformation
Information vid indrivning

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra och avslöja transaktioner relaterade till intäkter från kriminalitet eller i samband med terroristfinansiering. Vi är skyldiga att undersöka och rapportera misstänkta transaktioner enligt lagen om penningtvätt. Vi är också skyldiga att rapportera misstänkt information och transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. Du har inte tillgång till den information vi har registrerat för dessa ändamål enligt norska personuppgiftslagen.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla en lagstadgad plikt
Kontaktinformation
Autentiseringsinformation
Personlig information
Kundkommunikation
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Betalningsinformation
Information vid indrivning
AML information (Anti Money Laundry)

Vi behandlar också personuppgifter för att kontrollera bankens överensstämmelse med finansiella regler i samband med förfrågningar från relevanta kontrollerande myndigheter.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla en lagstadgad plikt
Kontaktinformation
Personlig information
Skattemässighemvist
Kundkommunikation
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Betalningsinformation
Information vid indrivning
AML information (Anti Money Laundry)

Vi behandlar kreditinformation och annan personlig information i samband med upprättandet och användningen av system för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk. System för interna mätmetoder innefattar bankens modeller, arbets- och beslutsprocesser för kredit- och kredithantering, kontrollmekanismer, IT-system och interna riktlinjer som hänför sig till klassificering och kvantifiering av institutets kreditrisk och annan relevant risk. Sådana modeller gör det möjligt för oss att bedöma hur vi skall agera som en ansvarsfull kreditgivare, samt hur vi skall prissätta våra produkter enligt vår riskvillighet. Personlig information för detta ändamål kan erhållas från kreditinstitut.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen är ett krav för att uppfylla en förpliktelse banken behöver följa enligt lag
Kontaktinformation
Personlig information
Skattemässighemvist
Kundengagemang
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Information vid indrivning

Vi informerar dig om produkter inom produktkategorier där det redan finns ett avtal med dig. Bankens produkter är indelade i följande kategorier:

 • Betalningstjänster
 • Spar- och inlåningsprodukter
 • Lån och andra krediter

Vi kan använda följande uppgifter till kunduppföljning och marknadsföring: Kundens namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, kundengagemang och kundaktivitet. Som kund har du möjlighet att begränsa delar av denna behandling. På MinSida kan du reservera dig mot att kundaktivitet används till kunduppföljning och marknadsföring.

Vi använder externa annonsplattformar såsom Google och Facebook i vår marknadsföring. För att våra annonser ska vara så relevanta som möjligt anpassar vi dem efter våra kunder. Matchning utförs med e-postadress. Om du inte vill ha anpassad marknadsföring i externa kanaler kan du reservera dig mot detta på MinSida. Vi kan också göra en utökad matchning mot externa annonsplattformar, men då kommer vi att be dig om ditt samtycke.

Information som behandlas Underlag för behandling
Namn och kontaktinformation Banken har ett berättigat intresse av att behandla denna information
Födelsedatum
Kundengagemang
Anpassad marknadsföring i externa kanaler
Kundaktivitet

Kunden kan på egen begäran till banken kräva att sitt namn blockeras för användning för marknadsföring.

Vi kan också be om ditt samtycke att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster och produkter. Ett exempel är erbjudanden från våra partners eller att anpassa vår marknadsföring till dig. Om du har gett ditt samtycke till att behandla din personliga information kan du vid varje tillfälle dra tillbaka den. Samtycke sker via din internetbank.

Information som behandlas Underlag för behandling
Namn och kontaktinformation Behandlingen sker med ditt godkännande
Födelsedatum
Personlig information
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Anpassad marknadsföring i externa kanaler, utökad matchning
Utökad kundaktivitet

Vi behandlar data för att identifiera datorn eller den mobila enheten som du använder för att komma åt våra tjänster. Det är för att verifiera dig som kund och att göra en riskbedömning och anpassning av den autentiseringsmetod som ska användas för tjänsterna.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Banken har ett berättigat intresse av att behandla denna information
Autentiseringsinformation
Kundengagemang

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med upplärning av nya medarbetare, kvalitetskontroll utav vår kundservice samt intern uppföljning av våra anställda.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra kundnöjdhetsundersökningar hos oss på Bank Norwegian.

Information som behandlas Underlag för behandling
Namn och kontaktinformation Banken har ett berättigat intresse av att behandla denna information
Födelsedatum
Kundengagemang

Banken behandlar personlig information för att bedöma intresset och behovet av nya produkter och tjänster samt för att behålla och förbättra funktionaliteten i befintliga produkter och tjänster. Vi gör detta för att säkerställa att tjänsterna fungerar, är säkra och tillgängliga. Vi använder huvudsakligen anonyma data för sådana ändamål. Vid användning av personlig information överväger vi alltid principerna för skydd av personuppgifter. Vi kan vidta åtgärder som maskering (kontaktinformation är borttagen) eller att begränsa mängden data som används (dataminimering). Till exempel, för testning på maskerade data kan de som utför testet inte se vilka individer testdata gäller. I slutfasen innan lansering av viktiga systemförändringar kan vi behöva använda personuppgifter i testningen för att säkerställa att lösningen fungerar korrekt.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Banken har ett berättigat intresse av att behandla denna information
Kontaktinformation
Personlig information
Finansiell information
Kundengagemang
Information om lån
Kortupplysningar
Kontouppgifter
Kundaktivitet

Vi behandlar din personliga information för att behandla dina klagomål, tvister och rättsliga förfaranden vid återkrav av fordringar eller andra tvistefrågor.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation För behandling av klagomål är banken skyldig enligt lag att inhämta denna information. För tvistefrågor eller indrivning av fordringar har banken ett berättigat intresse av att behandla denna information.
Kontaktinformation
Autentiseringsinformation
Personlig information
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kortupplysningar
Information om lån
Finansiell information
Betalningsinformation
Information vid indrivning

Inkassobolag som banken samarbetar för att samla utestående fordringar ansvarar för att behandla personuppgifter i sin verksamhet.

Banken kan komma att sälja portföljer med osäkra fordringar och i detta sammanhang kommer banken att behandla dina personuppgifter. I regel används anonyma data för sådana ändamål, men i vissa fall använder vi maskerade personuppgifter till detta ändamål fram till tidpunkten för försäljning av portföljen.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Banken har ett berättigat intresse av att behandla denna information
Autentiseringsinformation
Kontaktinformation
Information om lån
Kortupplysningar
Kontouppgifter
Information vid indrivning

Banken behandlar din personliga information genom att tillhandahålla kontouppgifter till tredje part på din begäran. Gällande PSD2 kommer banken att behandla dina personuppgifter innanför de lagstadgade reglerna.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandling sker med ditt godkännande
Kontouppgifter
Kortupplysningar

Banken kan dela personuppgifter med andra företag inom samma koncern som oss för att producera och uppdatera vårt koncernkundregister. Syftet med ett sådant koncernkundregister är att administrera kundrelationen och att samordna tjänster och rådgivning.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla en lagstadgad plikt.
Kontaktinformation
Skattemässighemvist
Personlig information
Autentiseringsinformation
Finansiell information
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kundkommunikation
Information om lån
Kortupplysningar
Betalningsinformation
Information vid indrivning
AML information (Anti Money Laundry)

Banken vill överlämna personuppgifter till andra företag inom samma koncern när detta är nödvändigt för interna administrationsändamål eller när det är nödvändigt för att uppfylla krav till koncernbaserade styrning, och/eller lagstadgade rapporteringsplikter.

Information som behandlas Underlag för behandling
Identitetsinformation Behandlingen krävs för att uppfylla en lagstadgad plikt.
Kontaktinformation
Skattemässighemvist
Personlig information
Autentiseringsinformation
Finansiell information
Kundengagemang
Kontouppgifter
Kundkommunikation
Information om lån
Kortupplysningar
Betalningsinformation
Information vid indrivning
AML information (Anti Money Laundry)

Automatiska beslut

Vi är skyldiga att bedöma kreditvärdigheten hos personer som söker kredit hos oss, till exempel ansökningar om kreditkort, konsumentlån eller för att utöka det befintliga lånet eller krediten.

Vid bedömningen av huruvida en ansökan ska beviljas använder vi din ansökningsinformation, ekonomisk information och information från din befintliga kundrelation, om det är aktuellt (Konto, Lån eller Kortinformation). Denna information används för att ge oss en korrekt riskbild.

Den information vi samlar in utvärderas mot vår interna policy och modeller av vilka ansökningar vi godkänner. Policyn och modellerna speglar utvärderingen av likviditet och betalningsförmåga. Detta avgör om du kommer att beviljas ansökan och om tillämpligt kreditens storlek. Denna information behandlas automatiskt med hjälp av data. Vissa typer av information leder alltid till avslag, medan andra typer av information (såsom inkomst och skuld) kommer att vägas mot varandra i bedömningen av din ansökan.

Du kan begära manuell handläggning av din ansökan i stället för ett automatiserat beslutsfattande, för att ge din åsikt eller bestrida beslut som är baserad på en automatisk bearbetning av din ansökan, inklusive profilering.

Vem vi utlämnar information till

Banken kan bli skyldig att lämna upplysningar till tillsynsmyndigheterna i samband med offentlig övervakning av banker.

Registrerad personlig information kommer att lämnas till polisen och andra myndigheter (inklusive åklagare och vid utsökning) och andra utomstående när det medföljer av lagstadgad information. Utlämning kommer att ske i samband med hantering av insamlingsförfaranden, rättstvister och dödsbobehandling och andra tillsvarande omständigheter. Personuppgifter, inklusive uppgifter om betalningsdröjsmål, överlämnas också till Skatteförvaltningens register över positiva kreditupplysningar i enlighet med våra lagstadgade skyldigheter.

Om lagen tillåter och bankens sekretess inte hindras, kan personuppgifter också lämnas till andra banker och finansinstitut, även till samarbetspartners, för användning inom de ändamål som anges för behandlingen. Vid utlämning till tredjepart utanför Europas gränser används EU:s standardkontrakt eller giltiga bindande konsernregler (BCR). Utlämning av information kan också göras till andra parter som är involverade i en betalningstransaktion så långt det är nödvändigt för att transaktionen ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Överföringen av personuppgifter till bankens dataservrar betraktas inte som utlämning. Banken ingår alltid avtal om databehandling med data behandlare för att säkerställa en hög säkerhetsnivå för dina personuppgifter.

Vi kan också komma att dela information med potentiella köpare av låneportföljer i samband med försäljningen av osäkra fordringar.

Lagring av personupplysningar

Vår huvudregel är att vi lagrar personuppgifter i dessa tidsperioderna:

 • Information om legitimering vid inlösen av kundrelationen hålls i minst 5 år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Riskklassificeringsdata, transaktionsinformation, konto specifikationer, kopia av kontraktsdokumentation och korrespondens med kunden lagras i 10 år efter att kundrelationen har avslutats i enlighet med kraven i lagen om bokföring.
 • Information om förlustförda kundengagemang lagras i upp till 10 år efter att kundrelationen har avslutats för bedömning av nya ansökningar.
 • Information som är relaterat till bedrägerier uteblivna betalningar lagras i 10 år efter att kundrelationen har avslutats.
 • Marknadsinformation, inklusive kundprofiler, kommer att raderas så snart som möjligt efter att kundrelationen har upphört. Om du reserverar dig mot profilering och marknadsföring från oss, tar vi bort denna information omedelbart.
 • Tekniska loggar från våra system och databaser lagras i upp till två år.
 • Ansökningar som inte beviljas lagras i 4 år i förbindelse med utveckling av scorekortmodeller enligt punkt g ovan.

Dina personskyddsrättigheter

En trygg och säker hantering av din personliga information är central för vår verksamhet. Vi använder lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda information mot förlust, missbruk, oavsiktlig tillgång, avslöjande, ändring eller förstörelse.

Som registrerad person i banken har du rättigheter kopplade till den personliga informationen vi har om dig.

 • Rätt till information:

  Information om bankens behandling av personuppgifter finns i denna integritetspolicy, i de avtal du har med oss, på bankens hemsida och i bankens mobilapp.

 • Rätt till tillgång:

  Du har rätt att få tillgång av den information vi har om dig och förfrågan kan skickas till vårt dataskyddsombud, dpo@banknorwegian.fi.

  Kunden har rätt att få information från banken om personuppgifter som behandlas om honom/henne. Du kan kräva tillgång till registrerad personlig information, syftet med behandlingen, de berörda kategorierna av personuppgifter, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, lagringstid, om tillämpligt, de kriterier som används för att bestämma lagringstiden.

  Rätten till åtkomst inkluderar också antalet elektroniska meddelanden och tidpunkten för meddelandet från anställda i banken eller hos bankens data processer i konton eller andra kundanslutningar. Rätten att få tillgång till elektroniska meddelanden är begränsad till en period på upp till tre månader (90 dagar) efter meddelandet. För enskilda kunder kan vi begränsa antalet anställda i banken som får tillgång till kundens personuppgifter. Om personuppgifter inte samlas in från kunden, uppges information om var den personliga informationen kommer från.

  Vi ger dig inte tillgång till information om någon annan än dig själv. Vi ger inte heller tillgång till våra affärshemligheter eller dokument som är avsedda för intern användning.

 • Rätt till korrigering:

  Du har rätt att uppdatera information om dig och korrigera felaktig information.

 • Rätt att ta bort:

  Du har rätt att be oss ta bort information om dig som vi inte längre har berättigat skäl att behålla.

 • Rätt till dataöverföring:

  Du har rätt att få tillgång till några av dina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format.

 • Rätt att klaga:

  Du har rätt att bestrida mot att vi inte längre använder information om dig där det finns sakligt skäl och så länge som om vårt skäl inte väger tyngre än dina.

 • Rätt till begränsningar:

  Du har rätt att begränsa hur vi använder informationen om dig medan ett klagomål behandlas.

Om du har gett ditt samtycke till behandling av din personliga information, kan du när som helst återkalla detta och ändra ditt samtycke (i internetbanken).

Din begäran att utöva dina rättigheter ovan kommer att bedömas utifrån omständigheterna i varje enskild sak. Observera att vi också kan behålla och använda din information som behövs för att uppfylla lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

Behandlingsansvarig, dataskyddsombud, klagomål mf

Ansvarig for behandling av information är NOBA Bank Group AB (publ). Du kan ringa vårt kundcenter på telefon 07532 66 200 om du har frågor om din kundrelation, vill ändra dina personliga inställningar, reservera dig själv för marknadsföring, återkalla ditt samtycke osv.

Integritetsombudsmannen i NOBA Bank Group AB (publ) hjälper dig som kund. Om du har några frågor om hur vi behandlar din personliga information, vänligen kontakta dataskyddsombudet på dpo@banknorwegian.fi

Om du tror att vi bryter mot din integritetspolicy eller vill överklaga vår användning av din personliga information av annan anledning, kan du överklaga till den finska Dataombudsmannens Byrå eller till den svenska integritetsskyddsmyndigheten. Vi uppmanar dig att kontakta oss först så att vi kan ge svar och klargöra eventuella missförstånd.

På Dataombudsmannens Byrå eller integritetsskyddsmyndighetens nätsidor kan du läsa mer om kraven för behandling av personuppgifter.