Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Betalskydd

Få större ekonomisk säkerhet

Om du blir arbetslös, sjukskriven eller utsatt för en olycka kan det få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Med Betalskyddförsäkringen kan du få ersättning för din utestående skuld som gör situationen lite enklare.

Beställ försäkring
Man and woman on rock.

Täckning

Betalskyddförsäkringen ger dig utbetalning om du blir arbetslös eller sjukskriven i en längre period, eller om du genomgår en skilsmässa. Försäkringen täcker också utestående saldo upp till 10 000 euro vid dödsfall.

  • Blir du permitterad eller arbetslös i mer än 30 dagar eller blir mer än 50% sjukskriven kan du få utbetalt ersättning.
  • Du får ersatt 10% av utestående saldo vid skadetidpunkten i upp till 12 månader.
  • Vid dödsfall som en konsekvens av sjukdom eller olycka stryks utestående saldo med upp till 10 000 euro.
  • Om du genomgår en skilsmässa, kan du få utbetalt en engångsersättning på upp till 1 000 euro.

Du betalar endast för försäkringen om du har utestående saldo på kortet. Har du inte utestående saldo betalar du ingen premie.

Läs fullständiga villkoren här

Pris

Betalskydd*1%

T.ex. vid en utestående skuld på 1 000 euro kostar försäkringen 10 euro per månad. Har du ingen utestående skuld på kortet betalar du inte försäkringspremie. Premien baseras på den utestående skulden vid fakturaperiodens slut.

Frågor och svar

Om du blir ofrivilligt arbetslös eller tillfälligt arbetsoförmögen täcker försäkringen 10% av det utestående skuldsaldot på kreditkortet. Om du via den finska primärvården blir remitterad till en legitimerad psykolog kan försäkringen även täcka tre (3) behandlingstillfällen. Vid skilsmässa eller separation kan försäkringen lämna ersättning i form av ett engångsbelopp och vid dödsfall täcker försäkringen avskrivning, eller del, av utestående skuldsaldo.
Se tabellen nedan för mer information om de olika försäkringsmomenten och dess omfattning:
MOMENT KVALIFICERING KARENS 1:a ERSÄTTNINGSDAG MAXERSÄTTNING ÅTERKVALIFICERING
Arbetsoförmåga 30 dagar 30 dagar Dag 31 EUR 1 000/ mån i max 12 mån 360 dagar

Remiss till psykolog

30 dagar 30 dagar - EUR 300 -
Arbetslöshet anställd 30 dagar 30 dagar Dag 31 EUR 1 000/ mån i max 12 mån 360 dagar
Arbetslöshet egenföretagare 30 dagar 60 dagar Dag 61 EUR 1 000/ mån i max 12 mån 360 dagar
Skilsmässa/separation 30 dagar - Engångsutbetalning EUR 1 000 -
Dödsfall - - Engångsutbetalning EUR 10 000 -

Försäkringen kan enkelt tecknas i samband med att du beviljas ett kreditkort av oss. Du kan även teckna försäkringen via Min Sida eller appen när du vill.

För att kunna anslutas till försäkringen Betalskydd måste du uppfylla följande krav:

-vara folkbokförd i Finland och omfattas av det finska socialförsäkringssystemet,

-ha ingått ett kreditkortsavtal med oss,

-vara tillsvidareanställd med en arbetstid om minst 20 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande eller vara egenföretagare med heltidssysselsättning,

- vara ansluten till finsk arbetslöshetskassa,

- ha fyllt 18 men inte 65 år, försäkringen gäller dock till och med det datum då du fyller 67 år.

Försäkringen träder i kraft redan på ansökningsdagen, förutsatt att försäkring kan beviljas.

Försäkringen Betalskydd har ingen bindningstid och kan när som helst sägas upp.

Kvalificeringsperiod är perioden från försäkringens startdatum och ett antal dagar framåt då du inte har rätt till ersättning från försäkringen. Kvalificeringsperioden för denna försäkring framgår under respektive moment i tabellen ovan.

Karenstid är den första tiden från skadedagen räknat. Under denna tid får du ingen ersättning från försäkringen. Karenstiderna för denna försäkring framgår under respektive moment i tabellen ovan.

Kostnad per månad är 1% av det utestående skuldsaldot på kreditkortet. Det betyder att om ditt utestående skuldsaldo är 1000 euro så kostar försäkringen 10 euro / mån.

Försäkringspremien betalas månadsvis och dras automatiskt från ditt kort. Om du inte har något utestående saldo på kreditkortet, betalar du inget för Betalskyddförsäkringen.

Betalas inte försäkringspremien enligt avtalad tid, upphör försäkringen.

Den försäkrade har rätt att avbeställa försäkringen när som helst. Avbeställningen måste lämnas in skriftligt eller avslutas via Min Sida.

Om du säger upp kreditkortsavtalet och inte längre har ett gällande kreditkort hos oss upphör försäkringen automatiskt.

De fullständiga försäkringsvillkoren hittar du här.

Skador ska anmälas i vår skadeportal på MinSida.

I skadeportalen kan du anmäla skada och ladda upp den dokumentation som behövs för att din skada ska kunna regleras så snabbt som möjligt.

Du ansvarar för att försäkringspremien även betalas under den period då du får ersättning från försäkringen.

Ersättning utbetalas till ditt kort för kreditering av din kreditskuld och sker i efterskott, med undantag för ersättning vid skilsmässa/separation som betalas ut direkt till dig.

Vardagskortet du kan lita på

Representativt exempel:Vid uppskjuten betalning ränta 19,50 % (inkl. referensränta 1.1.2024) och effektiv ränta 21,34 % för en kredit på 1500 €. Betalning i 12 poster, 139 € varje månad. Kostnaders andel 163 €, totalt 1663 €. Kontraktet gäller tills vidare.