Betalskydd

Få större ekonomisk säkerhet 

Om du blir arbetslös, sjukskriven eller utsatt för en olycka kan det få stora konsekvenser för din privata ekonomi. Med Betalningsförsäkring kan du få ersättning för din utestående skuld som gör situationen lite enklare.

Betalningsförsäkringen ger dig utbetalning om du blir arbetslös eller sjukskriven i en längre period, eller om du genomgår en skilsmässa. Försäkringen täcker också utestående saldo upp till 100 000kr vid dödsfall.

Du betalar endast för försäkringen om du har utestående saldo på kortet. Har du inte utestående saldo betalar du ingen premie.

  • Blir du arbetslös i mer än 30 dagar eller blir mer än 50% sjukskriven kan du få utbetalt ersättning
  • Du får ersatt 10% av utestående saldo vid skadetidpunkten i upp till 12 månader
  • Vid dödsfall som en konsekvens av sjukdom eller olycka stryks utestående saldo med upp till 10 000 euro
  • Om du genomgår en skilsmässa, får du utbetalt en engångsersättning på 1 000 euro

Försäkringen kostar 0,72% av utestående saldo

T.ex. vid en utestående skuld på 1 000 euro kostar försäkringen 7,2 euro per månad. Har du ingen utestående skuld på kortet betalar du inte försäkringspremie. Premien baseras på den utestående skulden vid fakturaperiodens slut.

Vi rekommenderar dig att läsa igenom försäkringsvillkor.