Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

ID-stöldsförsäkring

Endast 18,48 euro per år

Vår ID-stöldsförsäkring hjälper dig med rådgivning och kan täcka kostnader som uppstår om du blir utsatt för identitetsstöld.

Beställ försäkring

Hjälp med identitetstöld

En stor del av vår vardag sker på internet. Det har många fördelar men också sina nackdelar. Exponering av personlig information som namn, adress, kontonummer, kreditkortsnummer och personnummer ökar risken för att identiteten missbrukas.

Vår ID-stöldsförsäkring hjälper dig både med rådgivning och med att täcka kostnader som kan uppstå om du blir utsatt för identitetsstöld.

  • Kostnader för juridisk hjälp upp till 95 000 euro.
  • Inkomstbortfall på grund av identitetsstöld upp till 19 000 euro.
  • Övriga administrativa kostander för att återupprätta identiteten.
  • Täcker kortinnehavaren och dennes familj.

Pris

ID-stöldsförsäkring18,48 euro per år

Den årliga försäkringspremien belastas i samband med din följande Bank Norwegian kreditkortsfaktura. Försäkringen förnyas automatiskt varje år fram till att avtalet sägs upp eller ändras.

Frågor och svar

ID-stöldförsäkringen täcker   

Maxersättning i EUR

Självrisk

Kostnader för juridisk hjälp

95 000 EUR per  skada och år

-

Inkomstbortfall som en följd av ID-stölden

19 000 EUR per skada och år

-

Övriga administrativa merkostnader som uppstått av ID-stölden

1 900 EUR per skada och år

-

Avtalsvillkor ID-stöldförsäkring

 

  • Kostnader för juridiskt ombud i civilrättsliga förfaranden, åtal eller juridisk hantering av betalningsanmärkningar, som är ett direkt resultat av identitetsstölden. Kostnaderna måste på förhand godkännas av försäkringsbolaget.
  • Inkomstbortfall som en följd av att försäkrad tvingas ta ledigt från sitt fasta arbete för att vidta åtgärder för att återställa sin identitet.
  • Övriga administrativa merkostnader som uppstår vid återställandet av den försäkrades identitet till följd av identitetsstölden

Den här försäkringen hjälper till att återställa de problem som uppkommer om någon stjäl din identitet och använder den för att ta ut lån eller göra inköp å dina vägnar. Den möjliggör att du kan få hjälp av juridiska experter för att åtgärda de problem som uppkommer efter en ID-stöld. Du som utsätt för risk för ID-stöld genom att t.ex. ha ett pass eller genom att använda kreditkort på internet eller i bankomater och inte vill spendera tid och resurser om olyckan inträffar har nytta av den här försäkringen.

I översikten nedan kan du se hur mycket försäkringen kostar.

Försäkringspremie 14,90 euro/år
Skatt 3,58 euro/år
Totalt 18,48 euro/år

Du blir fakturerad i samband med nästa faktura efter att du beställt försäkringen. Din försäkring förnyas automatiskt varje år, om inte någon av parterna säger upp avtalet eller avtalet förändras.

Försäkringen kan tecknas genom att logga in på MinSida eller i appen. Då du loggat in väljer du ”Kreditkort” och därefter ”Försäkring”. Du ser också andra erbjudna försäkringar från samma sida.

Försäkringen kan bara tecknas av innehavare av vårt kreditkort. Kortet behöver vara giltigt när försäkringen tecknas.

Försäkringen gäller dygnet runt och ersätter skador som inträffar under försäkringsperioden.

Försäkringen gäller för innehavare av vårt kreditkort och till dennes hushålls tillhörande personer.

Till hushållets tillhörande personer räknas innehavaren av kreditkortets make /maka/registrerad partner/sambo och barn och adoptivbarn/fosterbarn under 21 år som är folkbokförda hos kortinnehavaren. Därtill omfattas kortinnehavarens egna barn samt barn till make/maka/registrerad partner/ sambo som är boende hos den andra föräldern, så länge barnet är under 21 år.

Försäkringen gäller i hela världen med undantag av resor till, i eller via, länder som omfattas av internationella sanktioner. Försäkringen omfattar finska medborgare och innehåll publicerat på svenska, danska, norska eller engelska.

Du kan göra skadeanmälan till Tryg här.

Du kan också kontakta Tryg på telefon 0800 02222 eller på e-post info@tryg.fi

Den försäkrade har rätt att avbeställa försäkringen när som helst. Avbeställningen måste lämnas in skriftligt eller avslutas via Min Sida.

Bank Norwegian credit card

Vardagskortet du kan lita på

Representativt exempel:Vid uppskjuten betalning ränta 19,50 % (inkl. referensränta 1.1.2024) och effektiv ränta 21,34 % för en kredit på 1500 €. Betalning i 12 poster, 139 € varje månad. Kostnaders andel 163 €, totalt 1663 €. Kontraktet gäller tills vidare.