Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Självriskförsäkring hyrbil

Endast 43,28 euro per år

Med hyrbilsförsäkringen hos Bank Norwegian sparar du pengar och undgår betala hög självrisk om du skulle skada hyrbilen.

Beställ försäkring

Täckning

När du hyr bil är bilförsäkring oftast inkluderad i avtalet. Om du har otur och skadar hyrbilen täcks detta av bilförsäkringen, men du måste ofta betala en hög självrisk.

Om du köper självriskförsäkringen för hyrbil kan du få ersättning på upptill 1 900 euro till att betala självrisken. Försäkringen är aktiv så länge du betalar hyrbilen med Bank Norwegian-kortet.

 • Täcker självrisk upp till 1 900 euro.
 • Hyrbilsperioden kan vara upp till 31 dagar.
 • Täcker både kortinnehavare och dennes familj.
 • Hyrbilen ska vara betald med Bank Norwegian-kortet.

Pris

Självriskförsäkring hyrbil43,28 euro per år

Försäkringspremien belastas i samband med din följande Bank Norwegian kreditkortsfaktura. Försäkringen förnyas automatiskt varje år fram till att avtalet sägs upp eller ändras.

Frågor och svar

Hyrbilsförsäkringen täcker

Maxersättning

Självriskskydd för hyrbil

1 900 EUR per skada*,

högst 3 800 EUR per år

Självriskskydd för hyrcykel

250 EUR per skada*,

högst 500 EUR per år

Vid dödsfall vid olycka med hyrbil

(22–75 år)       

23 000 EUR

Vid fullständig, bestående men vid olycka med hyrbil (22-75 år)

95 000 EUR

Vid dödsfall vid olycka med hyrbil för en person under 22 år

2 700 EUR

Vid fullständig, bestående men vid olycka med hyrbil för en person under 22 år

47 000 EUR

Kompensation vid inläggning på sjukhus

38 EUR per dygn, max 5 dygn

Ersättning vid förlust eller stöld av hyrbilsnyckel

190 EUR

Ersättning för återanskaffning av tappade eller stulna hyrbilsdokument

190 EUR


Avtalsvillkor Hyrbilsförsäkring

* Självrisk 45 € per skada

Den här försäkringen hjälper dig som hyr en bil och vill slippa betala en dyr självrisk i händelse av skada på bilen under hyresperioden. Försäkringen täcker även skador som du råkar ut för vid olycka i hyrbilen.

I översikten nedan kan du se hur mycket försäkringen kostar.

Försäkringspremie  34,90 euro/år
Skatt 8,38 euro/år
Totalt 43,28 euro/år

Du blir fakturerad i samband med nästa kreditkortsfaktura efter att du beställt försäkringen. Din försäkring förnyas automatiskt varje år fram tills det att du väljer att avsluta försäkringen.

Försäkringen kan tecknas genom att logga in på MinSida eller i appen. Då du loggat in väljer du ”Kreditkort” och därefter ”Försäkring”. Du ser också andra erbjudna försäkringar på samma sida.

Försäkringen kan bara tecknas av innehavare av vårt kreditkort. Kortet behöver vara giltigt när försäkringen tecknas.

Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos oss Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsintyget. Försäkringen gäller i ett (1) år från begynnelsedagen och fram till det förnyelsesdatum som framgår av försäkringsbrevet. Försäkringen är i kraft då:

 • den försäkrades hyrbilsavtal gäller maximalt 31 dygn
 • hyrbilstavtalet har slutits med ett företag vars huvudsakliga verksamhet består av uthyrning av fordon
 • hyrbilsavtalet har ingåtts i kortinnehavarens namn
 • hyrbilen är täckt av en kaskoförsäkring
 • kortinnehavaren har följt uthyrningsfirmans regelverk samt gällande lagar och regler
 • kostnaderna enligt hyrbilsavtalet har betalats till 100% med vårt kreditkort
 • hyrbilsavtalet avser hyrbil för privat bruk

Försäkringen gäller för innehavare av vårt kreditkort och till dennes hushålls tillhörande personer.

Till hushållets tillhörande personer räknas innehavaren av kreditkortets make /maka/registrerad partner/sambo och barn och adoptivbarn/fosterbarn under 21 år som är folkbokförda hos kortinnehavaren. Därtill omfattas kortinnehavarens egna barn samt barn till make/maka/registrerad partner/ sambo som är boende hos den andra föräldern, så länge barnet är under 21 år.

Försäkringen gäller i hela världen med undantag av resor till, i eller via, länder som omfattas av internationella sanktioner. Försäkringen omfattar finska medborgare.

Anmälan om skada måste meddelas til Tryg så snart som möjligt. Om anmälan om skada inte anmälts inom 1 år från då du fick veta om skadan, kan ersättning nekas.

Du kan göra skadeanmälan här

Du kan också kontakta Tryg på telefon 0800 02222 eller på e-post info@tryg.fi.

Den försäkrade har rätt att avbeställa försäkringen när som helst. Avbeställningen måste lämnas in skriftligt eller avslutas via Min Sida.

Bank Norwegian credit card

Vardagskortet du kan lita på

Ansök om kreditkort

Representativt exempel:Vid uppskjuten betalning ränta 19,50 % (inkl. referensränta 1.1.2024) och effektiv ränta 21,34 % för en kredit på 1500 €. Betalning i 12 poster, 139 € varje månad. Kostnaders andel 163 €, totalt 1663 €. Kontraktet gäller tills vidare.