Dagligvaruförsäkring

Dagligvaruförsäkring inkluderad i ditt Bank Norwegian-kort

Försäkringen täcker en engångsersättning motsvarande en månads konsumtion av dagligvaror om du blir sjukskriven eller arbetslös.

Kort om dagligvaruförsäkring


Försäkringen är helt kostnadsfri. 

Försäkringen täcker upp till 1 000 Euro.

Beloppet betalas till ditt Bank Norwegian-kort. 

Om dagligvaruförsäkring

Med dagligvaruförsäkring får du utbetalat upp till 1 000 euro om du skulle ha otur och bli sjukskriven eller arbetslös. 

Dagligvaruförsäkringen är automatiskt inkluderad när du betalar dina dagligvaror med Bank Norwegian-kortet. 

Klicka här för att läsa fullständiga villkor

Så här fungerar det

När du anmäler en skada räknar vi ut hur mycket du har spenderat på dagligvaror med ditt Bank Norwegian-kort. Ersättningsbeloppet är ett genomsnitt baserat på de senaste tre månaderna före händelsen. Beloppet betalas till ditt kort. 

TIPS: Mina köp visar en översikt över hur mycket dagligvaror du har handlat.  

Full översikt med appen

Med appen Bank Norwegian ser du exakt
hur mycket du spenderar på dagligvaror
och andra inköp.

Frågor och svar

Vad är dagligvaruförsäkring?
Det är en gratis försäkring som täcker en månads konsumtion av dagligvaror om du är sjukskriven eller blir arbetslös baserat på dina inköp med Bank Norwegian-kortet. Försäkringen är kostnadsfri och inkluderad i ditt Bank Norwegian-kort.

 

Hur mycket kostar försäkringen?
Försäkringen är kostnadsfri och är inkluderad i ditt kort.

 

Hur beräknas min månatliga konsumtion?
Det räknas baserat på ett genomsnitt av vad du har spenderat på dagligvaror med Bank Norwegian-kortet de senaste tre månaderna före händelsen.

 

Vem omfattas av försäkringen?
Försäkringen gäller kortinnehavare och köp utförda med kortinnehavarens Bank Norwegian-kort.

 

Vad täcker försäkringen?
Försäkringen ger en engångsersättning motsvarande en månads konsumtion av dagligvaror som köpts med Bank Norwegian-kortet.

Med dagligvaror menas köp som görs i butiker / webbutiker som kategoriseras av VISA som dagligvaror. För att se hur en transaktion kategoriseras, gå in i appen eller på MinSida och klicka på transaktionen.

 

När täcks jag av dagligvaruförsäkringen?
Du täcks om du är 100% arbetslös eller sjukskriven i minst 30 dagar i följd.

 

Vad menas med dagligvaror?
Med dagligvaror menas köp som görs i butiker / webbutiker som kategoriseras av VISA som dagligvaror. För att se hur en transaktion kategoriseras, gå in i appen eller på MinSida och klicka på transaktionen.

Kategorier:

Livsmedelsbutiker / stormarknader (MCC 5411)

Övriga mataffärer (MCC 5499)

Hur mycket täcker försäkringen?
Försäkringen täcker vad du i genomsnitt har spenderat på mat per månad de senaste tre månaderna före händelsen eller när du fick information om kommande uppsägning.

Maximal ersättning är 1 000 euro.

 

Från vilket datum gäller försäkringen?
Försäkringen träder i kraft 01.01.21 och gäller händelser som inträffar efter detta datum.

 

Vad är karensperiod?
Karensperiod är den tiden från det att du blir arbetslös eller sjukskriven till det datum då du kan börja få ersättning. Betalning vid sjukfrånvaro eller uppsägning kan bara ske efter att du har varit sjukskriven eller arbetslös i minst 30 dagar i följd.

 

Vad händer om jag är 50% arbetslös eller sjukskriven?
Ersättningen utlöses om du är 100% arbetslös eller sjukskriven. Vi beräknar den månatliga konsumtionen från den dag du blev informerad om uppsägning / permittering eller från den dag du blev sjuk.

 

Hur anmäler jag en skada för dagligvaruförsäkring?
Du registrerar skadan i appen eller på MinSida. Under «försäkringar» hittar du dagligvaruförsäkring. Klicka på "Rapportera skada" och fyll i formuläret.

 

Hur betalas ersättningen?
Ersättningen betalas till ditt Bank Norwegian-kort.

 

Villkor för dagligvaruförsäkring
Fullständiga villkor för försäkringen hittar du här.