Logo Bank Norwegian Branch of NOBA Bank Group
SuomiLogga in
KreditkortLånaSparkontoFörsäkringarKundserviceOm oss

Fyll i en reklamation på MinSida

Om det skulle finnas okända transaktioner på ditt kort måste det blockeras omedelbart. Du kan göra detta på MinSida eller via appen. Vid användning av kreditkort har du också rätt att reklamera på varor som inte levererats eller levererats med defekter. För att vi ska kunna ta ärendet vidare måste du fylla i reklamationen på MinSida eller via appen. 

1.
Förstora
Förstora

När du loggat in klickar du på ”Kreditkort”.

2.
Förstora
Förstora

Därefter välj ”Reklamation”. 

 

Om du ska reklamera med appen, välj först "Flera val" och sedan "Reklamation".

3.
Förstora
Förstora

Börja sedan fylla i reklamationen genom att välja ”Ny reklamation”

4.
Förstora
Förstora

Välj ”Orsak till reklamation”.

Om du önskar reklamera varor som du har mottagit, inte mottagit eller om du har debiterats fel belopp ska du alltid försöka lösa problemet med försäljningsstället/butiken först. Om problemet inte går att lösa, eller om du inte får kontakt med försäljningsstället, kan du registrera reklamationen på MinSida. Vi vill påminna om att det alltid måste finnas dokumentation om att man först har försökt lösa problemet med försäljningsstället. 

Vid okända transaktioner rekommenderar vi att du kontrollerar transaktionstexten på Internet. Detta eftersom det händer att transaktionstexten som försäljningsstället skickar ut kan vara missvisande.

Fyll i schemat. Välj kreditkort och alla transaktioner som du vill reklamera. Schemat bekräftas och skickas in genom signering med dina nätbankskoder från din vanliga bank.