• Sida 1 av 4>

Låneinformation

Personinformation

+358 (0)
Genom att ta med en medsökande ökar chansen för att få lånet beviljat. Du kommer också kunna få bättre ränta.

Räntan är individuell f n 8,99% - 22,49% och villkoren bestäms efter kreditprövning. Vid ett lån på 10.000 euro upplagt på fem år med exempelräntan 13,99 % (effektiv ränta på 16,51 %), blir det totala beloppet att betala 14.258 euro vilket motsvarar 238 euro/mån. Lånetid 1-15 år. Max. effektiv ränta 37,97%